Ponuka služieb

Ponuka služieb

Pre firmy zabezpečujeme vedenie jednoduchého účtovníctva, daňovej evidencie, komplexné vedenie podvojného účtovníctva, spracovanie mzdovej agendy a konzultačné služby.

Spracovanie účtovníctva

 • spracovanie jednoduchého účtovníctva
 • spracovanie podvojného účtovníctva
 • vedenie daňovej evidencie
 • vypracovanie účtovných a štatistických výkazov
 • vypracovanie potrebných daňových hlásení
 • vypracovanie daňových priznaní k dani z príjmu fyzických osôb, právnických osôb, k dani z pridanej hodnoty, k dani z motorových vozidiel
 • elektronická komunikácia s daňovou správou
 • daňové poradenstvo
 • vedenie ekonomiky firmy

Spracovanie mzdovej agendy

 • mesačné spracovanie miezd
 • mesačné výkazy do poisťovní (zdravotných a sociálnej)
 • prihlasovanie a odhlasovanie zamestnancov
 • vypracovanie mesačných hlásení zo závislej činnosti
 • vypracovanie ročných prehľadov
 • vykonanie ročného zúčtovania zo závislej činnosti zamestnancov

Teším sa na našu budúcu spoluprácu!