Profil

Som absolventkou VŠE, na ktorej som bola promovaná v roku 1982 v odbore ekonomika a riadenie priemyslu. Od ukončenia školy sa pohybujem v podnikovej sfére.

V roku 1993 som úspešne zložila skúšky na daňového poradcu a odvtedy pôsobím ako členka Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom osvedčenia 188/93. Od roku 1994 profesionálne vediem účtovníctvo a som členkou komory certifikovaných účtovníkov. Vedenie účtovníctva poskytujem v úzkej súvislosti s poradenstvom v odbore daní.

Svoje odborné znalosti si neustále dopĺňam na školeniach.

Svoje služby poskytujem komplexne – či už ide o vedenie jednoduchého, alebo podvojného účtovníctva, vedenie daňovej evidencie, spracovanie miezd až po konečný výstup, ktorým je daňové priznanie k dani z príjmov fyzických či právnických osôb spolu s povinnými prílohami. Popri vedení účtovníctva je samozrejmosťou aj vyhotovovanie daňových priznaní k DPH, ako aj daňových priznaní k dani z motorových vozidiel.